تعجب – غافلگیر کردن هواداران بیرانوند تصویر

تعجب – غافلگیر کردن: هواداران بیرانوند تصویر        

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مسیر بورس بعد از فتح قله

معاملات هفته گذشته بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران با عبور شاخص کل از قله تاریخی با بازدهی ۲ درصدی به آخر رسید. در جریان این معاملات شاخص سهام نه تنها از قله تا

مسیر بورس بعد از فتح قله

مسیر بورس بعد از فتح قله

عبارات مهم : ایران

معاملات هفته گذشته بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران با عبور شاخص کل از قله تاریخی با بازدهی ۲ درصدی به آخر رسید. در جریان این معاملات شاخص سهام نه تنها از قله تاریخی عبور کرد، بلکه دو کانال شکنی را در کارنامه خود به جا گذاشت تا بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران از ابتدای سال تاکنون پیشتاز بلامنازع بازار ها باشد. بعد از این رکورد شکنی ها، روند این بازار تا آخر امسال یکی از بااهمیت ترین سوالات فعالان عرصه سرمایه گذاری است.

بر این اساس، در یک نظرسنجی چشم انداز بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از عبور نماگر مهم آن از قله تاریخی بررسی شده است هست. به این ترتیب، ۱۳۲ صاحب نظر مشمول بر ۱۰۷ سهامدار و ۲۵ کارشناس، مسیر آینده بازار سهام کشور را آینده نگری کرده اند. اغلب افراد شرکت کننده در این نظرسنجی آینده نگری کرده اند شاخص بازار سهام روندی آرام در مسیر صعودی را طی کند. این افراد استمرار روند صعودی قیمت ها در بازارهای جهانی یا حداقل ثبات در محدوده کنونی و روند صعودی قیمت ارز را بااهمیت ترین دلایل روند صعودی قیمت ها تا آخر امسال عنوان کرده اند. از میان تحلیلگران هیچ کدام مسیر نزولی را جهت امسال شاخص بورس آینده نگری نکرده اند. این در حالی است که بعضی سهامداران خرد نسبت به روند نماگر بازار سهام نگرانی بیشتری داشته اند.

مسیر بورس بعد از فتح قله

شاخص سهام در هفته گذشته با جهش چشمگیر بیش از ۲ درصدی مواجه شد. به این ترتیب، شاخص کل نه تنها از قله تاریخی خود عبور کرد، بلکه دو کانال شکنی در مسیر صعودی را ثبت کرد. بر همین اساس نگاه غالب فعالان عرصه سرمایه گذاری به بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران خیره ماند و اخبار مربوط به این بازار بار دیگر تیتر نخست اغلب رسانه ها را به خود تخصیص داده شده است داد. بر همین اساس حالا بااهمیت ترین پرسش پیش روی معامله گران چگونگی روند آتی معاملات سهام هست. سایت تحلیلی «دنیای بورس» در یک نظر سنجی به ارزیابی نظر کارشناسان و سهامداران در مورد روند آتی شاخص سهام بعد از عبور از قله تاریخی پرداخته است.

اغلب کارشناسان و سهامداران شرکت کننده در نظرسنجی مزبور معتقدند شاخص سهام بعد از رکوردشکنی های اخیر ، حداقل تا آخر سال ۹۶ رشد خود را به صورت آرام ادامه خواهد داد. در این گزارش ضمن مروری بر دلایل کارشناسان و سهامداران حاضر در نظرسنجی «دنیای بورس» به تشریح دلایل ۶ کارشناس بازار سهام پرداخته شده است هست. نظر سنجی این هفته دنیای بورس به آینده نگری روند آتی بازار سهام بعد از عبور از قله تاریخی تخصیص داده شده است داشت. گزینه های مربوط به این نظر سنجی در نمودارهای همراه مشاهده می شود که در بخش فعالان ۱۰۷ نفر و در قسمت کارشناسان ۲۵ فرد شرکت کرده اند.

معاملات هفته گذشته بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران با عبور شاخص کل از قله تاریخی با بازدهی ۲ درصدی به آخر رسید. در جریان این معاملات شاخص سهام نه تنها از قله تا

ادامه رشد آرام بورس

کارشناسان: ۸۸ درصد از سهامداران حاضر در نظرسنجی «دنیای بورس» جهت معاملات بورس روند رشدی آرام آینده نگری کرده اند. به اعتقاد این کارشناسان همچنان عوامل بنیادی همچون زیاد کردن قیمت دلار، روند صعودی قیمت نفت و فلزات در بازارهای جهانی از معاملات سهام حمایت می کند ولی نبود پول قدرتمند و سطوح بالای قیمت ها در بعضی صنایع مانع از جهش پرشتاب شاخص سهام خواهد بود.سهامداران: ۵۹ درصد سهامداران حاضر نیز در نظرسنجی «دنیای بورس» جهت شاخص کل بعد از برخورد با قله تاریخی استمرار رشد آرام را آینده نگری کرده اند.این سهامداران معتقدند قیمت ها تا حد زیادی رشد کرده اند و در این فضا خریداران با احتیاط بیشتری گام برمی دارند. با این حال جذابیت سرمایه گذاری در بورس تحت تاثیر زیاد کردن قیمت دلار، سطح مناسب قیمت ها در بازارهای جهانی و کم شدن قیمت سود بانکی همچنان ادامه دار خواهد بود. برآیند این عوامل در نهایت رشد آرام قیمت ها و به تبع آن شاخص سهام را در پی خواهد داشت.

استراحت و روند کم نوسان

کارشناسان: تنها ۸درصد کارشناسان حاضر در این نظر سنجی معتقدند بورس روند کم نوسانی خواهد داشت. از لحاظ تکنیکالی امکان بازگشت نماگر مهم بورس به قله ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی و حتی پایین تر وجود دارد.حضور فروشندگان قدرتمند در نمادهای بزرگ که اتفاقا عمده رشد شاخص کل نیز به عهده آنها بوده هست، با وجود حمایت عوامل بنیادین در نهایت روند کم نوسانی را جهت بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران رقم خواهد زد.ضمن اینکه ریسک های سیاسی موجود با وجود اثرگذاری کم در جریان معاملات روزهای اخیر همچنان در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد. این امر با کم کردن هیجانات اخیر به سیطره فضای احتیاط در معاملات سهام منجر خواهد شد.

مسیر بورس بعد از فتح قله

سهامداران: ۲۱ درصد سهامداران می گویند بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران از ابتدای تابستان شاهد رشد چشمگیر قیمت ها بوده هست. عوامل بنیادین هرچند همچنان از معاملات سهام حمایت می کند ولی جهت استمرار رشد زیاد قیمت ها محرک های جدی تری همچون استمرار رشد چشمگیر قیمت ها در بازارهای جهانی نیاز هست. بر این اساس به نظر می رسد در شرایط کنونی شاخص کل تا ظهور محرک های جدی تر روند کم نوسان خود را ادامه دهد.

ادامه افزایش با شیب تند

معاملات هفته گذشته بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران با عبور شاخص کل از قله تاریخی با بازدهی ۲ درصدی به آخر رسید. در جریان این معاملات شاخص سهام نه تنها از قله تا

کارشناسان: ۴ درصد کارشناسان می گویند بازار سهام در شرایط کنونی به علت جو مثبت روزهای اخیر مقصد پول های جدیدی خواهد بود. این مساله زمینه رشد زیاد شاخص سهام را فراهم می کنند.سهامداران: ۱۲ درصد سهامداران شرکت کننده در این نظر سنجی معتقدند بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران تحت تاثیر جو مثبت موجود و همچنین به علت کم شدن قیمت سود بانکی شاهد ورود نقدینگی تازه خواهد بود. در شرایطی که اوضاع بیش از نیمی از شرکت های بورسی مثبت ارزیابی می شود ورود نقدینگی تازه می تواند به رشد سریع شاخص سهام منجر شود.

اصلاح و بازگشت به سطوح پایین تر

سهامداران: ۸ درصد سهامداران حاضر در این نظر سنجی رشد اخیر قیمت ها را در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران هیجانی ارزیابی کرده اند و معتقدند در روزهای آینده ازاین هیجانات کاسته می شود. از دید این گروه ریسک های سیاسی به صورت خوشبینانه ای از نگاه سهامداران دور مانده بود.در حال حاضر و با عبور از هیجان اخیر این ریسک ها مد نظر قرار می گیرند. این عنوان می تواند به عقب نشینی معامله گران منجر شود.علاوه بر این وقت بسیاری مناسبی جهت شناسایی سود در سهام بعضی شرکت ها به وجود آمده است که فشار فروش را شدت یافتن خواهد کرد.

مسیر بورس بعد از فتح قله

استمرار رشد بورس با اعتبار بنیادی

ولی نادی قمی: در هر برهه ای از وقت نقش یکی از عوامل سیاسی یا اقتصادی در بازار سهام برجسته می شود. در بعضی مقاطع اخبار مربوط به برجام و حضور سرمایه گذاران خارجی، زمانی قیمت بالای تورم و به تبع آن قیمت بالای سود سپرده ها و در مقاطعی قیمت دلار سکان هدایت معاملات سهام را دست گرفته اند. در حال حاضر نیز قیمت مواد خام در بازارهای جهانی نقش مهمی بر اوضاع بازار سهام کشور داشته اند و حتی گاهی بازار سهام را به سمت حبابی شدن پیش برده اند.

بر همین اساس این پرسش جدی پیش روی سهامداران وجود دارد که در شرایط کنونی اوضاع بازار سهام ریسکی و توام با هیجان است یا بر اساس دلایل اقتصادی همچنان می توان به رشد زیاد بازار سهام جهت چهار ماه نهایی سال ۹۶ و کل سال ۹۷ امیدوار بود. فارغ از نگرانی های سیاسی منطقه ای و جهانی به نظر می رسد که عوامل مثبت اقتصادی اثرگذار بر بازار سهام همچنان از قدرت کافی جهت حرکت بازار برخوردار باشد.

چشم انداز رشد اقتصاد جهانی طی امسال میلادی و سال آینده مطلوب است و می توان انتظار داشت که تقاضا جهت مواد خام و فلزات پایه زیاد کردن یابد. بنابراین برآورد می شود که قیمت مواد خام در بازارهای جهانی روند صعودی خود را حفظ کند. با وجود آینده نگری رشد قیمت نفت و گاز و زیاد کردن درآمد کشور از محل فروش آنها، ولی منابع دولت تکافوی هزینه های جاری آن را خواهد داشت و شاید اندکی از انبوه پرسشها صندوق های بازنشستگی را حل کند ولی نمی توان انتظار داشت که منابع صرف مخارج عمرانی شود.

با توجه به اوضاع نقدینگی، درآمد های نفتی و تراز پرداخت ها، برآورد می شود که فشار جهت زیاد کردن قیمت ارز همچنان ادامه داشته باشد و برآورد قیمت ۴۵۰۰ تومان جهت دلار دور از واقع نخواهد بود. ضمنا امکان تک نرخی شدن ارز در امسال و حتی سال آینده ضعیف به نظر می رسد. با توجه به این عوامل و نیز برآورد رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی، می توان انتظار داشت قدرت سودآوری شرکت های بورسی و فرابورسی زیاد کردن یابد و اوضاع بازار سهام مطلوب شود. البته بی ثباتی وضع مالی دولت و پتانسیل اقتصاد کشور جهت رشد تورم می تواند ترساندن کننده اوضاع مناسب بازار سهام باشد و در بازار مسکن، ارز، ماشین و سکه تلاطم ایجاد کند. در مجموع با تکیه بر برنامه فراگیر کردن بازار سهام در بین آحاد مردم می توان زمینه را جهت ورود پول ها به بخش مولد اقتصاد فراهم کرد. این عنوان مستلزم گسترش ساختن فرهنگ جهت بازار سرمایه و تدوین قوانین و مقررات حفظ حقوق سهامدار خرد است.

روند کم نوسان تا آخر سال

بهنام بهزاد فر: جهت آینده نگری اوضاع بازار سهام بعد از عبور شاخص کل از سقف تاریخی خود، باید ۴ مورد زیر را در نظر داشت و بعد از آن به ارائه یک تحلیل از اوضاع بازار سهام پرداخت.

۱- از دی ماه ۹۲ تاکنون صرفا انتظار رسیدن شاخص کل به سقف تاریخی خود وجود داشت. با این حال بعد از شکستن این قله و ثبت رکوردهای تازه عملا هیچ برنامه ریزی خاصی نه از سوی متولیان بازار صورت گرفت و نه تحلیلگران پیشنهادهایی جهت توسعه بازار ارائه کردند. در واقع بعد از رکورد شکنی شاخص و خوش حالی ابتدایی ناشی از این محل حالا وقت جهت بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران متوقف شده است هست. این عنوان می تواند منجر به توقف رشد قیمت ها شود.

۲- یکی از دلایل افت بازار در چند سال گذشته، فشار فروش سهامداران عمده در سهام شرکت های بزرگ بوده هست. با توجه به نیاز به نقدینگی، سهامداران عمده آنها به صورت آبشاری اقدام به عرضه سهام می کردند. تاکنون تغییری خاصی در اوضاع سهامداران فوق رخ نداده است و با توجه به اینکه قیمت سهام در هفته های اخیر رشد مناسبی را تجربه کرده اند، این امر عملا می تواند آنها را بار دیگر درگیر فروش کند.

۳- نقدینگی کشور در حال حاضر ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان هست. ارزش بازار مجموع بورس و فرابورس (با احتساب همه بازارهای فرابورس) رقمی معادل ۴۸۱ هزار میلیارد تومان هست. در واقع این رقم معادل ۳۵ درصد نقدینگی کشور هست. با توجه به شناوری پایین بورس ها این گونه می توان ادعا کرد که بازار سهام در صورت ورود ارقامی با یک دهم ارزش بازار خود قفل می شود. به عبارت دیگر امکان خرید سهام از معامله گران گرفته می شود. سونامی نقدینگی می تواند بازار سهام را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

۴- نسبت قیمت به درآمدبورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در حال حاضر ۹۳/ ۶ و این نسبت در فرابورس کشور عزیزمان ایران ۶۱/ ۸ هست. چشم انداز سودآوری شرکت های بازار نیز مثبت است و در نتیجه به نظر می رسد هر رشد قیمتی با تعدیل مثبت سودآوری مواجه خواهد شد. این امر عملا موجب کم کردن نسبت P/ E می شود. در آذرماه سال ۹۲ این نسبت جهت شرکت های بورس اوراق بهادار پایتخت کشور عزیزمان ایران ۰۲/ ۸ و چشم انداز سود آوری نیز چندان مناسب نبود.در مقام مقایسه می توان ادعا کرد که گرچه شاخص ها در این دو بازه زمانی در سقف خود قرار داشتند ولی از نظر بنیادی شرایط فعلی بازار بهتر از سال ۹۲ هست. برآیند این موارد می تواند روند آتی بازار سهام را رقم بزند. تحت تاثیر عوامل چهار گانه فوق به نظر می رسد بازار سهام روند کم نوسانی به خود بگیرد. در این میان البته در صورت ورود نقدینگی تازه تحت تاثیر مشاهده اوضاع مناسب معاملات سهام در کنار قوت گرفتن عوامل بنیادی مذکور شاید امکان رشد آرام قیمت ها نیز دور از انتظار نباشد.

حفظ فتوحات شاخص سهام

ولید هلالات: سودآوری بیش از ۶۰ درصد شرکت های بورسی (بر اساس ارزش بازار) به صورت مستقیم به تحولات بازار کالایی و قیمت دلار وابسته هست. تصمیمات حزب حاکم در چین، حضور ترامپ در مسند قدرت و تحولات حوزه اقتصادی اتحادیه اروپا مجموعا شرایطی را طی ماه های اخیر فراهم کرد تا بازار جهانی بسیار پر قدرت، با شیب تند و با ثبات رشد کند. از اواسط تابستان نیز برابری دلار به ریال روند صعودی را در پیش گرفت. برآیند این موارد باعث شد سقف تاریخی بورس بعد از چهار سال شکسته شود. حالا با فتح کانال ۹۱هزار واحدی به وسیله شاخص کل بورس پرسش مهم این است که روند آتی چه تغییراتی خواهد داشت. قطعا زمانی می توان پاسخ صحیح به این پرسش داد که چرایی رشد اخیر شاخص کل بورس به صورت براق و قابل اتکا تبیین شده است باشد.

در واقع اگر شرایط مناسب بازار جهانی ادامه یابد، می توان انتظار داشت که شاخص کل بورس نیز بتواند فتوحات قبلی خود را حفظ کند. اقتصاد چین با زیاد کردن قیمت بهره و کم کردن وام های بانکی تلاش می کند تا هیجان بازار آتی کالا را کم کردن دهد و مانع از رشد زیاد قیمت ها در بازار جهانی شود. آمریکایی ها با کم کردن مالیات و سرمایه گذاری مجدد منابع به وسیله بخش شخصی در اقتصاد، در نهایت بازار کالایی را تقویت می کنند و شاخص های اقتصادی انگلیس، آلمان و فرانسه در مجموع شرایط خوبی را به نمایش می گذارد. این موارد نشان می دهد که شانس بازار جهانی جهت حفظ قیمت نفت، فلزات و محصولات پتروشیمی تا حد زیادی اوج است ولی رشد زیاد بسیار دور از ذهن به نظر می رسد و تا حدی باید گفت هم اکنون اکثر کامودیتی ها در سقف هستند ولی این به معنای یک ریزش قیمتی در آینده نزدیک نیست.

حال که قیمت دلار نیز از ۴۱۰۰ تومان عبور کرده هست، بسیاری از شرکت ها را با موقعیت بهتر از نظر درآمدی مواجه کرده هست. بنابراین اگر ریسک سیاسی در نظر گرفته نشود، با توجه به اینکه تا شروع دوره ارائه بودجه سال ۹۷ شرکت ها کمتر از دو ماه باقی مانده است و بعد از آن هم بحث تقسیم سود و مجامع مطرح می شود، بازار سهام با مسئله خاصی مواجه نخواهند بود. رشد زیاد بازار در واقع تحت تاثیر رشد محدود سودآوری سال ۹۷ نسبت به ۹۶ و در نظر گرفتن تقسیم سود خواهد بود. در مقطع فعلی در نمادهای بزرگ بورس، هیجان چندانی وجود نخواهد داشت و میل به تعادل مورد انتظار هست. از طرف دیگر اصلاح قیمتی با اهمیتی هم نمی تواند رخ دهد چون آینده نگری می شود دلایلی که باعث رشد بازار شده است اند، همچنان پابرجا باقی بمانند.

سکان بورس در دست گروه های کالایی

مهدی افضلیان: رشد اخیر قیمت سهام عمدتا به علت رشد قیمت در گروه های فلزات اساسی و پالایشی رخ داده هست. عوامل اثرگذار در رشدشاخص کل نیز رشد قیمت های جهانی مانند مس، روی و بیلت فولادی ارزیابی می شوند. عواملی که موجب رشد قیمت سهام شرکت هایی شده است است که بیشترین اثر گذاری را بر رشد شاخص کل دارند. از آنجا که انتظار بازار جهت رشد سودآوری این شرکت ها با توجه به تحولات بازارهای جهانی همچنان اوج ارزیابی می شود، هنوز هم انتظار رشد قیمت سهام این شرکت ها در بازار وجود دارد. این عنوان باعث اقبال بسیاری از فعالان بازار به سهام این شرکت ها شده است است.از طرفی شاخص گروه پالایشی نیز در طول ۴ ماه گذشته رشد حدود ۴۰ درصدی داشته است که زیاد رشد خود را مدیون زیاد کردن قیمت نفت و از طرفی شایعه زیاد کردن قیمت بعضی محصولات پالایشگاه ها از طرف پالایش و پخش در گزارش های ۶ ماهه می داند.

این امر البته روز چهارشنبه در بعضی گزارش های شرکت های این گروه اعلام شد.درخصوص اوضاع فعلی بازار سرمایه تا آخر سال باید گفت اگر قیمت فلزات اساسی در محدوده های فعلی باقی بماند و از طرفی قیمت های اعلامی به وسیله شرکت پالایش و پخش نظر بازار را جلب کند می توان محدوده های فعلی شاخص کل را عوض کردن نکرده و حتی افزایشی دانست. با این حال اگر اتفاقی غیر قابل آینده نگری اطراف ریسک های سیاسی – اقتصادی رخ دهد، اصلاح شاخص کل دور از ذهن نخواهد بود.

حمایت قیمت دلار از افزایش سهام

محمد نوربخش: رکورد شکنی اخیر بورس تحت تاثیر چند عامل بنیادی رخ داده هست. زیاد کردن قیمت دلار و همچنین زیاد کردن قیمت فلزات در بازارهای جهانی از بااهمیت ترین مواردی هستند که نشان می دهند رشد اخیر قیمت ها در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران کاملا دلایل بنیادی داشته هست. در نتیجه می توان با استمرار روند صعودی این دو عامل همچنان مسیر صعودی را جهت بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران متصور بود. در این راستا باید در نظر داشت، به علت زیاد کردن حجم نقدینگی و برنامه های خروج از رکود، احتمال زیاد کردن تقاضا جهت دلار وجود دارد.

تحت تاثیر زیاد کردن قیمت این ارز مهم اوضاع بیش از نیمی از شرکت های بورسی (شرکت های صادرات محور) با اصلاح محسوسی مواجه خواهند شد. از این رو با توجه به میزان ارزش بازار این شرکت ها روند صعودی شاخص کل نیز دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر بحران بانکی می تواند موجب زیاد کردن تقاضا جهت ارز و همچنین زیاد کردن فشارها به بانک مرکزی جهت زیاد کردن پایه پولی شود. تحت تاثیر این موارد به نظر می رسد شاخص سهام همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد البته به شرطی که پرسشها سیاسی منطقه ای و جهانی ریسک جدیدی را به بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته نکند.

سه گانه افزایش آرام بورس

پشوتن مشهوری نژاد: شاخص کل هفته گذشته نه تنها سقف تاریخی خود را شکست بلکه دو کانال شکنی را نیز تجربه کرد. باید توجه داشت سقف شکنی در بازارها به آسانی رخ نمی دهد و به طور قطع دلایل متعددی جهت این رکورد شکنی وجود دارد. بااهمیت ترین این دلایل را باید در روند صعودی قیمت دلار، رشد چشم گیر قیمت نفت و سطوح مناسب قیمت فلزات در بازارهای جهانی جست وجو کرد. زیاد کردن قیمت دلار در سهام صنایع صادرات محور، سطوح مناسب قیمت ها در بازارهای جهانی در گروه فلزات اساسی و قیمت نفت در صنعت پالایشی پیشران رشد قیمت ها شدند. با توجه به ارزش بازار این سه صنعت می توان گفت این سه عامل در ۶۰ درصد بازار سهام اثرات مثبت برجا گذاشته است.

بر همین اساس می توان گفت رشد قیمت ها در بازار سهام چندان همگن نبوده هست. در این میان هر چند نقص شاخص کل به عنوان معیار ارزیابی بازار سهام هویدا می شود. در این میان بعضی انتقادات به روند اخیر معاملات سهام به وجود آمده است که فراگیر نبودن رشد قیمت در بازار سهام را نشانه گرفته اند. در جواب باید گفت بورس بازی کار آسانی نیست و سهامداران باید توانایی تشخیص سهام ارزنده را داشته باشند و از وقت های به وجود آمده استفاده کنند. به عبارت دیگر زیاد کردن تقاضا جهت سهام ارزنده امری طبیعی است.در مجموع و تحت تاثیر چشم انداز مثبت جهت عوامل سه گانه مذکور همچنان انتظار جهت افزایش آرام قیمت ها وجود دارد.

در این شرایط به سهامداران توصیه می شود از سفته بازی و داد وستد بر اثر هیجانات پرهیز کنند و سبد سهامی از چند سهم را با اعتبار عوامل بنیادی تشکیل دهند تا با یک نگاه میان مدت تا بلند مدت بتوانند بازدهی مناسبی را کسب کنند.

اخباراقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایران | بازار | سال آینده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz